Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Viacúčelové športové ihrisko

Obec Nižná Boca zahájila dňa 09.04.2014 realizáciu projektu „Stavebné úpravy viacúčelového športového ihriska v obci Nižná Boca“.

Obci Nižná Boca, bol poskytnutý v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015 opatrenie 4.1., ktorú realizuje MAS Horný Liptov prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.

Podpora bola poskytnutá v rámci realizácie programu LEADER, osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška nenávratného finančného príspevku: 29 975,15 €
Celková hodnota projektu: 41 619,67 €

Viacúčelové športové ihrisko bude slúžiť širokej verejnosti. Je určené najmä pre rekreačné športové činnosti, ako je hádzaná, tenis, bedminton, streetbal, minifutbal.

Ihrisko bolo odovzdané do užívania dňa: 08.08.2014

Práce na projekte realizovala spoločnosť:
SPORT SERVICE s. r.o., Diaková č. 103, 038 02 Diaková