Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška: Územný plán regiónu Žilinského kraja

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Nižná Boca zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorá sa týka územného plánu regiónu Žilinského kraja. Kompletné znenie nájdete v priloženom dokumente.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je možné predkladať najneskôr do 22. 04. 2021 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
E-mail: dagmar.grofova@minv.sk
Tel.: 041/ 733 5696

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Súvisiace dokumenty