Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Nižná Boca zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy č. OU-LM-OSZP-2021/006685-02/Ks z 1. júna 2021, ktorá sa týka oznámenia o začatí stavebného konania v súvislosti so žiadosťou obce Nižná Boca o vydanie stavebného povolenia pre vodnú stavbu: „Dobudovanie kanalizácie a vodovodu obce Nižná Boca“. Kompletné znenie verejnej vyhláške sa nachádza v priloženom súbore.