Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 1. do 14. apríla 2019 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km2, z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 metrov. Kompletné informácie nájdete v priloženom oznámení.