Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik ponúkajú sociálne slabším skupinám obyvateľstva prostredníctvom obce možnosť nákupu kalamitného ihličnatého dreva – ihličnatej vlákniny za cenu 18,24 €/m³ (bez dopravy). Kalamitné drevo je možné kúpiť v období od 20. novembra až 31. decembra 2019.

Váš prípadný záujem o nákup kalamitného dreva prosím ohláste na Miestnom úrade. Po zmapovaní záujmu obec objedná kalamitné drevo priamo u príslušného odštepného závodu Lesov SR.