Obecný úrad Nižná Boca oznamuje obyvateľom zahájenie stavebných prác stavby „Rozšírenie vodovodu 1- 5“ v dĺžke 70 bm na Kráľovskej strane.

Termín realizácie stavebných prác a obmedzenie cestnej premávky od súpisného čísla 129 po súpisné číslo 125 je stanovený na pondelok 12. novembra 2018 až piatok 16. novembra 2018.

Účastníkov cestnej premávky a užívateľov nehnuteľností v predmetnej lokalite žiadame o zhovievavosť a predovšetkým rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác.

Za pochopenie ďakujeme.