Obec Nižná Boca vás informuje, že v pondelok 17. júna 2019 od 18:30 do 19:00 hod. pred kultúrnym domom bude v obci vykonané povinné očkovanie psov proti besnote.

Povinnosť je dať zaočkovať psov starších ako 6 mesiacov. Majitelia psov sú povinní priniesť očkovací preukaz psa. Poplatok 8 EUR sa platí veterinárovi. Je možnosť dať si psa označiť mikročipom.