Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN č. 2/2015

Obec Nižná Boca zverejňuje návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a so zákonom č. 582/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Od 1. 1. 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z., ktorý ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu, stanoviť cenu a spôsob platby, čo je potrebné zapracovať do VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady formou dodatku.