Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – október 2023

Zasadnutie sa bude konať v piatok 13. októbra 2023 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie strategického dokumentu – Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2030 (skrátený názov Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2030)
 5. Zmluva o združení finančných prostriedkov pre Materskú školu v Kráľovej Lehote
 6. Schválenie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na Miestnu cestu v pamiatkovej zóne.
 7. Problematika ECAV Kráľova Lehota pre obec Nižná Boca (Mgr. Vierka Mosná)
 8. Výsledok z opätovného prerokovania ZaD č. 2 s predstaviteľmi Napant-u.
 9. List od p. E. Hribik
 10. Diskusia
 11. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.