Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – november 2022

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci sa bude konať v piatok 4. novembra 2022 o 17:00 v Penzióne Bocorka.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
  a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
  b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  d) Vystúpenie novozvoleného starostu
 4. Schválenie programu a overovateľa zápisnice
 5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Zriadenie komisie, voľba predsedu a členov podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 8. Určenie platu starostu obce
 9. Rozpočtové opatrenie
 10. Rôzne
 11. Záver

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.