Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – marec 2022

Zasadnutie sa bude konať v piatok 25. marca 2022 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schvaľovací proces Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Nižná Boca
  5. Rozpočtové opatrenia.
  6. Rôzne
  7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.