Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – máj 2023

Zasadnutie sa bude konať v piatok 26. mája 2023 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Nižná Boca za rok 2022.
  5. Schválenie Záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2022
  6. Rôzne
  7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.