Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – jún 2021

Zasadnutie sa bude konať v piatok 25. júna 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
  5. Zriadenie stavebnej komisie
  6. Rôzne
  7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.