Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – apríl 2023

Zasadnutie sa bude konať v piatok 28. apríla 2023 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Prerokovanie Zmien a doplnkov č. 2 po verejnom zhromaždení
  5. List od p. E. Hribik zo dňa 24. 4. 2023
  6. Rôzne
  7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.