Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nižná Boca

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Boci v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Nižná Boca, ktorá sa uskutoční 16. apríla 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Nižnej Boci (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva). Bližšie informácie sa nachádzajú v priloženom dokumente.