Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zber veľkoobjemového odpadu a kovového šrotu

Obec Nižná Boca si vás dovoľuje informovať, že v utorok 20. júna 2017 budú na parkovisko pri predajni COOP Jednota pristavené kontajnery na zber veľkoobjemového odpadu a kovového šrotu. Kontajnery budú k dispozícii až do ich naplnenia.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Do veľkoobjemového odpadu patria predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad (obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory) a biologický odpad (haluzina, orezané kríky, stromy). Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

KOVOVÝ ŠROT

Žiadame občanov, aby do kontajnera na kovový šrot vhadzovali len kovový šrot a nie iné druhy odpadov. V prípade, že bude kontajner na kovový šrot naplnený iným odpadom, obec bude musieť na náklady nás všetkých tento odpad roztriediť.

KOVOVÉ OBALY a KOVOVÝ ŠROT

Patrí sem: čisté plechovky/konzervy od pomazánok, konzervy z polotovarov, od hotových jedál, zaváranej zeleniny a ovocia, konzervy pre zvieratá, plechovky od nápojov (coca-coly, piva, energetických nápojov), kovové súdky od piva, príbory, riad „ešus“, hrnce a náradie, riady, skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompótové viečka, kovové uzávery, kovové mlynčeky, hrnce, celokovové kávovary, kovové súčiastky, vane, kúpeľňové batérie, ploty, fúriky, hrable, lopaty, motyky, rýle, rúry, sudy a všetok drobný kovový odpad.

Nepatrí sem: kovy veľmi znečistené zvyškami jedla, farbami, rôznymi chemickými látkami, jedmi a výbušninami, obaly z pochutín a liekov, elektronický odpad, sklo, plasty, papier, ostatné druhotné suroviny.