Obec Nižná Boca organizuje brigádu – kosenie a hrabanie trávy na cintoríne, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. augusta 2018. Stretneme sa o 8.00 hod. pri Dome smútku.

Prosíme občanov, aby si pozakrývali náhrobné kamene a pozbierali sklenené, plastové fľaše a kahance okolo pomníkov.