Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Vyzývame všetkých občanov, ktorí majú na cintoríne zriadené hrobové miesta, aby prišli na obecný úrad podpísať nájomné zmluvy, v zmysle platného VZN č. 1/2022. Nájomné zmluvy budú zverejnené v centrálnom registri zmlúv a na webovej stránke obce.

Výška 10 ročného nájomného za pohrebné miesto:

  • Jednohrob 20,- €
  • Dvojhrob 30,- €
  • Trojhrob 40,- €
  • Urnový hrob 10,- €

Údaje ako číslo hrobu a meno nájomcu pre uzavretie nájomnej zmluvy môžete nahlasovať telefonicky na čísle 0910/957 372, 044/5291 240 alebo e-mailom na obec@niznaboca.sk. Údaje o hrobových miestach nájdete na obecnej stránke po kliknutí na položku VIRTUÁLNY CINTORÍN v hlavnom menu vľavo.