Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Modernizácia domu smútku – poďakovanie

Dom smútku v Nižnej Boci bol postavený v rámci „Akcie Z“ občanmi Nižnej Boce v rokoch 1974 – 1975. Z dôvodu nedostatočných priestorov však už žiaľ v súčasnosti neplní svoju funkciu. Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta má v Nižnej Boci rekreačné zariadenie, preto sa starostka obce obrátila na zástupcov fakulty s prosbou o pomoc pri modernizácii objektu domu smútku. Prosba padla na úrodnú pôdu a vznikla projektová dokumentácia v hodnote 3 000 €, ktorú obci Nižná Boca jej autori podarovali.

Srdečné poďakovanie patrí: 

  • prof. Ing. Stanislavovi Unčíkovi, PhD., dekanovi Stavebnej fakulty STU

a architektom:

  • Ing. arch. Ing. Romanovi Ruhigovi, PhD.
  • Ing. arch. Ing. Eme Ruhigovej, PhD.
  • Ing. arch. Petrovi Bauerovi
  • Ing. Nore Naddourovej
  • Ing. Filipovi Bránickému

Na modernizáciu domu smútku sme vďaka projektovej dokumentácii vybavili stavebné povolenie, ktoré už nadobudlo právoplatnosť. Aby mohol byť projekt zrealizovaný, potrebuje obec získať finančné prostriedky. Urobíme všetko preto, aby obec potrebné finančné prostriedky získala.

Kompletné informácie o modernizácii domu smútku v obci Nižná Boca nájdete v článku na internetovej stránke Archinfo.sk a na novovytvorenej podstránke tohto projektu, kde sa nachádza aj architektonická štúdia.