Obec Nižná Boca informuje svojich obyvateľov a návštevníkov o dátume a čase konania Bohoslužieb počas sviatkov v Evanjelickom kostole.

Dátum a čas konania Bohoslužieb počas sviatkov:

Utorok 24. 12. 2019 o 15:30 hod.
Streda 25. 12. 2019 o 13:30 hod.
Utorok 31. 12. 2019 o 15:30 hod