Starostka obce Nižná Boca ďakuje manželom Ižárovcom za poskytnutie finančného príspevku na opravu cesty do Sentivánskej doliny.