Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: NiznaBoca

Zasadnutie OZ – máj 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 31. mája 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

(viac…)

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie

Obec Nižná Boca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 5 odst.1 pís. a/1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti povoľuje stavbu:

(viac…)

Zasadnutie OZ – apríl 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 26. apríla 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

(viac…)

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že v utorok 23. apríla 2024 uskutoční v našej obci výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja. Výkup sa uskutoční od 15.35 do 15.50 hod. pred chatou KAMENICA.

Čítať viac

Vývoz elektroodpadu

Obec Nižná Boca oznamuje občanom, že dňa 18. apríla 2024 (štvrtok) bude z našej obce vyvezený elektroodpad. Do uvedeného dátumu môžete elektroodpad zhromažďovať pred schody kultúrneho domu.

V prípade, že sa potrebujete takéhoto odpadu zbaviť skôr, môžete ho priebežne nosiť pred požiarnu zbrojnicu. Do elektroodpadu patria:

chladničky, elektrické pece, práčky, mikrovlné rúry, vysávače, žehličky, mlynčeky, fritézy, počítače, monitory, tlačiarne, telefónne prístroje, mobilné telefóny, rádiá, televízory, hi-fi zariadenia, DVD, olovené batérie , lineárne a kompaktné žiarivky

ĎAKUJEME, ŽE ODPADY TRIEDITE!

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 2. do 19. apríla 2021 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia (vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v.) bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km2. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)