Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: NiznaBoca

Obnovte si dom vďaka Plánu obnovy

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) realizuje jedinečný a dosiaľ najväčší projekt obnovy rodinných domov, vďaka ktorému si môžete zlepšiť svoje bývanie, ako aj ušetriť na energiách. Maximálna výška príspevku je až 15 000 € + bonus 4 000 €.

Čítať viac

Palivové drevo na predaj

Lesy SR, š.p. pripravili v Kráľovskej doline v Nižnej Boci palivové drevo na predaj. V prípade záujmu a podrobnejších informácií kontaktujte pracovníkov Lesnej správy v Malužinej na tel. č. 044/5292217.

Čítať viac

Pozvánka na verejné stretnutie občanov

V zmysle  § 11b  zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2023 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Nižnej Boci.

(viac…)

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu

V súvislosti so žiadosťou Ing. Rastislava Piovarčiho a Ing. Alexandry Piovarčíovej, Vranov 563, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 01 Lipovský Mikuláš, na stavbu: „Rekreačný dom“ na pozemku parc. č. KN E 1596/296 v k.ú. Nižná Boca obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 09.00 hod. na Obecnom úrade v Nižnej Boci a následne na tvare miesta. Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe.

(viac…)

Záverečné stanovisko: Plán rozvoja VV a VK v ŽSK

Obec Nižná Boca zverejňuje záverečné stanovisko Okresného úradu Žilina k Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027. Kompletné záverečné stanovisko nájdete v prílohe.

(viac…)