Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie

Obec Nižná Boca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 5 odst.1 pís. a/1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti povoľuje stavbu:

stavba: 11427-Nižná Boca-Oproti DTS obec 1-Rozšírenie NNK
druh stavby: inžinierska stavba
účel stavby: stavby energetických zariadení- rozšírenie elektrickej siete

Kompletné znenie verejnej vyhlášky nájdete v prílohe.