Výzva: Kultúrny dom

Obec Nižná Boca zverejňujeVýzvu na predkladanie cenových ponúk na zateplenie Kultúrneho domu a Výzvu na predkladanie cenových ponúka na zmenu vykurovania v Kultúrnom dome. (viac…)

Viacúčelové športové ihrisko

Obec Nižná Boca zahájila dňa 09.04.2014 realizáciu projektu „Stavebné úpravy viacúčelového športového ihriska v obci Nižná Boca“.

Obci Nižná Boca, bol poskytnutý v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015 opatrenie 4.1., ktorú realizuje MAS Horný Liptov prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu. (viac…)