Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Faktúry 2016

Dátum zverejneniaDátum prijatiaDátum faktúryČislo fa Evid.č. DFDokumentZmluvný partnerIČOČiastka EUR
23.01.201723.01.201713.01.20179170194030vyúčtovacia fa z aelektr. energiu - VO - rok 2016SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina3640300816,16
23.01.201723.01.201713.01.20179170194018 145/2016vyúčtovacia fa z aelektr. energiu - VO - rok 2016SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina364030081,03
23.01.201723.01.201714.01.20179170224980 144/2017vyúčtovacia fa z aelektr. energiu - súp.č. 3 - rok 2016SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina36403008135,47
23.01.201723.01.201714.01.20179170224978 143/2016vyúčtovacia fa z aelektr. energiu - VO - rok 2016SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina3640300849,80
23.01.201723.01.201714.01.20179170224982 142/2016vyúčtovacia fa z aelektr. energiu - súp. č. 74 - rok 2016SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina3640300875,96
20.01.201718.01.201715.01.20173412031351 141/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava3576346924,13
20.01.201717.01.201712.01.201720161408 140/2016odvoz tko 12/2016Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok00315494377,10
20.01.201717.01.201711.01.201720161393 139/2016odvoz odpadu - kontajner od cintorínaMesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok00315494118,69
20.01.201712.01.201730.12.20166160891 138/2016aktualizácia programov na CD r. 2016Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava4691980546,20
20.01.201709.01.201731.12.2016160019794 137/2016vodnéLVS, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš366724413,28
20.01.201709.01.201702.01.20177792107317 136/2016pevná linka, internetSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava3576346939,28
03.01.201702.01.201720.12.20162016282 135/2016oprava VO, práce vysokozdviž.plošinouRoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, Lipt. Hrádok40450376162,80
03.01.201702.01.201731.12.2016611962 134/2016príspevok autobus. spojARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok3640343173,81
30.12.201629.12.201629.12.2016160668 133/2016čistenie MK r. 2016TATRA Stone, s.r.o., č. 482, 059 55 Ždiar46533401480,00
30.12.201628.12.201621.12.2016OPS/2106/2016 132/2016poplatok - ročné vedenie účtu CPPrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina3157595142,90
30.12.201619.12.201616.12.201692016 131/2016zemné práce - údržba MKBOHUMA s.r.o., 032 34 Nižná Boca 20836850471150,00
30.12.201619.12.201614.12.201620161320 130/2016odvoz odpadu - obecMesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok00315494470,61
30.12.201615.12.201615.12.20167611065577
129/2016
hovory mobilnej sieteSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava3576346923,99
30.12.201615.12.201607.12.20162016266 128/2016oprava VORoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, Liptovský Hrádok4045037662,00
30.12.201614.12.201630.11.201620160597 127/2016kanlendáre 2017
120 ks
NORAMI s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš36402796378,72
13.12.201613.12.201616.11.2016071/2016 126/2016zameranie adresného bodu - vodojemGeodetické práce - Vrlík, s.r.o., Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok4571894650,00
13.12.201608.12.201630.11.2016611914 125/2016príspevok autobus. spojARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, pr. L. Mikuláš, 034 01 Ružomberok3640343173,81
13.12.201707.12.201602.12.20169791163484 124/2016pevná linka, internetSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346939,28
13.12.201605.12.201601.12.20166223711 123/2016predplatné Obecné noviny 2017INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 13136309167,60
13.12.201605.12.201601.12.20160116129714 122/2016jedálne kupóny 12/16-2/17LE Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava31396674385,97
13.12.201601.12.201629.11.20162016/30 121/2016


projektová a rozpočtová dokumentácia Rekonštr. MK Nižná BocaEKOSTAVING s.r.o., Dubová 493/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 4440524642 250,00
30.11.201628.11.201621.11.20165021618211 120/2016ročný prístup Verejná správa SR - webPoradca podnikateľa, spol s r.o., M. Rázusa 23A, Žilina3159250396,00
30.11.201621.11.201614.11.201620161171 119/2016odvoz odpadu - kontajner od cintorínaMesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádo00315494175,75
30.11.201621.11.201614.11.201620161202 118/2016odvoz odpadu obecMesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok00315494285,83
30.11.201621.11.201614.11.20167610107445 117/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346924,29
30.11.201611.11.201605.11.201620160350 116/2016autobusová doprava - spevokol z Lipt. Jána vystúpenie - mesiac úcty k staršímPeter Mitrenga-MiMi, Hviezdoslavova 157, Liptovský Hrádok34846361162,00
30.11.201607.11.201631.10.2016611827 115/2016príspevok autobusový spojARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, pr. L. Mikuláš, Ružomberok3640343173,81
10.11.201607.11.201602.11.2016 3790226146 114/2016pevná linka a internetSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346939,28
10.11.201604.11.201627.10.20162016/218 113/2016opilovanie stromov na cintoríne a oprava VOStraka Roman, J.D.Matejovie 545/15, Liptovský Hrádok40450376263,25
07.11.201626.10.201613.10.201620160220 112/2016boca.sk registrácia a správa domény 30.10.16-29.10.17Miroslav Šebek, Dubová 493/3, 031 04 Liptovský Mikuláš4173553625,20
07.11.201625.10.201615.10.20167609153472 111/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s. Bratislava3576346923,99
07.11.201624.10.201620.10.2016201617 110/2016audítorské práce - priebežné overenie UZ za rok 2016Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica32013892240,00
07.11.201624.10.201614.10.201630/2016-O 109/2016overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2015Ing. Pavel Fianta audítor, licencia SKAU 445, 032 05 Smrečany 1054221489250,00
02.11.201617.10.201611.10.20162016/1041 108/2016odvoz kontajnera od cintorínaMesto Liptovský Hrádok00315494265,47
02.11.201617.10.201611.10.20162016/1025 107/2016odvoz tko obec za 9/2016Mesto Liptovský Hrádok00315494630,82
02.11.201617.10201615.10.201652571719 106/2016predplatné aktualizácia zákonov 2017PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina3637127127,60
20.10.201606.10.201602.10.20163789292150 105/2016pevná linka, internetSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346939,,28
20.10.201605.10.201630.09.2016611748 104/2016príspevok autobus.spojARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok3640343173,81
20.10.201603.10.201601.10.20162016194 103/2016oprava VORoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, Lipt. Hrádok40450376102,00
03.10.201629.09.201621.09.2016160100097 102/2016doplatok členského príspevku za rok 2016MAS Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok4206350782,00
03.10.201628.09.201626.09.201616012 101/2016nájomné záchyt prameňaUrbársky spolok obce Nižná Boca36145882123,00
03.10.201626.09.201619.09.201620160404 100/2016oprava priepustov, odvodňovacieho rigolu, dodávka prefabrikátovM+M PREFA s.r.o., Vyšné Fabriky 1710, Liptovský Hrádok363857864906,27
03.10.201626.09.201615.09.20167608177972 99/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bratislava3576346923,99
03.10.201626.09.201616.09.20162016179 98/2016oprava MR - výmena reproduktorov, káblov, odstránenie starých stlpovRoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, Lipt. Hrádok40450376534,00
03.10.201619.09.201613.09.20162016929 97/2016odvoz odpadu 8/2016Mesto Liptovský Hrádok00315494528,85
03.10.201619.09.201613.09.20162016900 96/2016odvoz odpadu - kontajner od cintorínaMesto Liptovský Hrádok0031549172,72
03.10.201608.09.201602.09.20162016173 95/2016oprava MR - výmena reproduktorov, káblovRoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, Lipt. Hrádok40450376966,00
03.10.201608.09.201602.09.20162016172 94/2016oprava VORoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, Lipt. Hrádok4045037677,00
03.10.201605.09.201602.09.20163788361628 93/2016pevná linka, internetSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346939,28
23.08.201619.08.201618.08.20160116090867 92/2016jedálne kupónyLe Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava31396674385,97
23.08.201619.08.201615.08.20167607208676 91/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s. Bratislava3576346923,99
23.08.201616.08.201610.08.20162016765 90/2016vývoz kontajnera z cintorínaMesto Liptovský Hrádok00315494159,15
23.08.201616.08.201605.08.20168101606842
predplatné časopis účtovníctvo ROPO 11/2016-10/2017Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, ,Bratislava 23134826279,80
23.08.201615.08.201608.08.201623/2016 88/2016umiestneho erbu obce v publikácii Lipt. Hrádok - príbeh mestaSpoločnosť priateľov Múzealiptovskej dediny OZ, Partizánska 1606, Lipt. Hrádok3614064350,00
23.08.201615.08.201609.08.20162016752 87/2016odvoz tko júl 2016Mesto Liptovský Hrádok00315494549,37
23.08.201608.08.201602.08.20164787430236 86/2016pevná linka a internetSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346939,28
23.08.201628.07.201626.07.2016007/2016 85/2016vyprac. projektu zabezp.odpad.kontajnerov proti medveďomIng. Jaroslav Ravinger, Demänovská Dolina 9534399178200,00
28.07.201621.07.201615.07.20162016141 84/2016oprava VORoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, Liptovský Hrádok4045037662,00
28.07.201619.07.201614.07.20162016021035 83/2016odvoz skla a plastov II. Q 2016VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1730/1, Lipt. Mikuláš00183636223,10
28.07.201619.07.201615.07.20167606251104 82/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bratislava3576346923,99
28.07.201615.07.201613.07.2016 2016645 81/2016 vývoz tko - jún 2016Mesto Lipt. Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok00315494476,63
28.07.201615.07.201612.07.20162016622 80/2016vývoz odpadu kontajnerMesto Lipt. Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok00315494304,94
28.07.201615.07.201613.07.2016000016 79/2016kontrola elektroinšt. rozvodov, výroba a montáž krycích plechovDarbell s.r.o., Demänová 230, Liptovsk Mikuláš44523050130,00
28.07.201614.07.201611.07.2016161367 78/2016odborná prehliadka elektr. zabezpeč. systémALTYS, spol. s r.o., Kremnička 39, Banská Bystrica 53162054072,00
28.07.201613.07.201628.06.201616016 77/2016dodanie a montáž vchodových dverí 2 ksBAREO s.r.o., Nižné Fabriky 1548, Liptovský Hrádok445628961291,28
28.07.201611.07.201606.07.20161816136 76/2016osadenie vodomeruLVS, a.s., Revolučná 595, Lipt. Mikuláš366724419,29
28.07.201611.07.201630.06.2016611430 75/2016príspevok autobusový spojARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok3640343173,81
28.07.201606.07.201602.07.20168786503184 74/2016pevná linka, internetSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346939,28
28.07.201627.06.201622.06.20162016083 73/2016oprava rozhlasovej ústredneMilan Strieborný rádioopravovňa, D.Ertla 1450/1, Zvolen43691692243,60
28.07.201623.06.201622.06.201620154115 72/201612 ks tlakový reproduktor MRDT Business Group s.r.o., Bodrocká 6, Bratislava47177781546,48
06.07.201627.06.201622.06.20162016083 73/2016oprava rozhlasovej ústredneMilan Strieborný Rádioopravovňa, D. Ertla 1450/11, Zvolen43691692243,60
06.07.201623.06.201622.06.2016201154115 72/2016tlakové reproduktory 12 ksDT Business Group s.r.o., Bodrocká 6, Bratislava47177781546,48
06.07.201620.06.201615.06.20167605283248 71/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bratislava3576346942,77
06.07.201620.06.201617.06.2016161085 70/2016revízia zabezpeč. systémuALTYS, spol. s r.o., Kremnička 39, Banská Bystrica 531620540122,40
15.06.201608.06.201631.05.2016611305 69/2016príspevok autobusový spojARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok3640343173,81
15.06.201608.06.201602.06.2016 2016445 68/2016odvoz komunálneho odpadu 13.05.2016 Mesto Liptovský Hrádok00315494217,12
15.06.201608.06.201602.06.20167785568176 67/2016pevná linka a internetSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346939,28
15.06.201601.06.201631.05.2016163170863 66/2016stanovisko k územnému rozhodnutiuMichlovský spol. s r.o., Letná 796/9, Piešťany3623053712,00
15.06.201625.05.201621.05.201684123258 65/2016predplatné poradca 2017PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina363712758,80
15.06.201624.05.201623.05.2016162016-O 64/2016audit účtovnej závierky za rok 2015Ing. Pavel Fianta, licencia SKAU 445, Smrečany 10542214891600,00
15.06.201620.05.201617.05.201616171 63/2016lanka 2,7 - kosačkaIng. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR, Šugovská dolina 10, Medzev32519036100,20
15.06.201620.05.201615.05.20167604314978 62/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bratislava3576346924,71
15.06.201620.05.201616.05.20169160260 61/2016inštalácia programu WinCITY RegistratúraTOPSET Solutions s.r.o., Stupava4691980518,00
15.06.201620.05.201613.05.20162160150 60/2016program WinCITY Registratúra licencia a aktualizáciaTOPSET Solutions s.r.o., Stupava4691980579,20
15.06.201616.05.201610.05.20162016345 59/2016vývoz odpadu -kontajner od cintorínaMesto Liptovský Hrádok00315494294,90
15.06.201616.05.201609.05.20162016328 58/2016vývoz odpaduMesto Liptovský Hrádok00315494395,87
12.05.201605.05.201628.04.201620160084 57/2016doména niznaboca.sk webhosting.služby ročný poplatokMiroslav Šebek, Liptovský Mikuláš4173553615,00
12.05.201605.05.201630.04.2016611207 56/2016príspevok autobus. spojARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok3640343173,81
12.05.201605.05.201602.05.20161784643830 55/2016pevná linka a internetSlovak Telekom, a.s., Bratislava3576346939,28
12.05.201605.05.201602.05.2016160100070 54/20162. splátka - zmluva o dielo vypracovanie Spoločného PHSRMAS Horný Liptov, Liptovský Hrádok42063507175,00
12.05.201605.05.201628.04.201690158184 53/2016vytýčenie optického káblaSlovak Telekom, a.s., Bratislava3576346972,00
02.05.201626.04.201625.04.20160000007 52/2016elektroinštalačné práce, podvojné meranie vrátane materiálu - Obecný domDarbell s.r.o. Demänová 230, Lipt. Mikuláš44523050474,23
02.05.201625.04.201615.04.2016160056 51/2016čistenie, pluhovanie MK 1-3/2016TATRA Stone, s.r.o., Ždiar46533401432,00
02.05.201625.04.201622.04.20169000924995 50/2016tlač poštových poukážokSlovenská pošta a.s., Banská Bystrica366311248,87
02.05.201621.04.201615.04.20167603350609 49/2016mobilné hovory + vytýčenie optického kábla -stanoviskoSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346938,61
02.05.201613.04.201605.04.201620160067 48/2016služby bezpečnostného technika ročný poplatokIng. Pavol Jurák, Znievska 32, Bratislava4790826239,00
02.05.201620.04.201615.04.20162016020534 47/2016vývoz separ. odpadu I. Q.2016VPS Liptovský Mikuláš00183636187,25
02.05.201620.04.201601.04.2016762016 46/2016ročná licencia virtuálny cintorín3Wslovakia s.r.o., Trenčín3674604535,45
02.05.201614.04.201612.04.20162016238 45/2016odvoz tko Mesto liptovský Hrádok00315494321,57
02.05.201614.04.201611.04.20162016226 44/2016odvoz kontajner z cintorínaMesto Liptovský Hrádok00315494119,82
02.05.201613.04.201611.04.201609/2016 43/2016Geometrický plánAGEOMAR, s.r.o, Lipt. Sielnica 18336683621843,00
15.04.201611.04.201605.04.201621600986 42/2016mobilný zberač odpadkovEMPORO, s.r.o., Lazaretská 8, Bratislava44562195124,92
15.04.201608.04.201629.03.20165416 41/2016členský príspevok rok 2016ZMOL, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš1422141916,00
15.04.201607.04.201605.04.20161605985 40/2016ročný poplatok odmeny výk. umelcom - verejný rozhlasSLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava1731059838,50
15.04.201607.04.201605.04.20161160219 39/2016tlačivá DzNCART PRINT, s.r.o. Nitra3413115916,32
15.04.201605.04.201631.03.2016611138 38/2016príspevok autobusový spojARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok3640343173,81
15.04.201605.04.201605.04.2016422016 37/2016detská kniha do obecnej knižnicePeter Kováčik, Život a zdravie, Brezno353100066,50
15.04.201605.04.201603.04.20165783713925 36/2016pevná linka a internetSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346937,86
15.04.201605.04.201623.03.20161832016 35/2016publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2016"RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, Štrba3195450225,00
15.04.201631.03.201631.03.201+3112016 34/2016publikácia "Kompetenčné právo v obecnej samospráve"RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, Štrba3195450215,00
15.04.201630.03.201622.03.201620160056 33/2016registrácia domény niznaboca.skMiroslav Šebek, Dubová 493/3, Lipt. Mikuláš4173553625,20
15.04.201630.03.201623.03.2016516 32/2016pracovná cestaZMOL, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš14221419490,00
15.04.201629.03.201621.03.20162016061 31/2016oprava VO a MRRoman Straka, Lipt. Hrádok4045037662,00
15.04.201624.03.201615.03.20167602387484 30/2016mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bratislava3576346924,71
15.04.201624.03.201621.03.2016612032511 29/2016nájomné cykloznačkyLESY SR š.p. OZ Lipt. Hrádok, J.Martinku 110/6, Lipt. Hrádok3603835139,00
29.03.201614.03.201610.03.20162016141 28/2016vývoz tko 19.2.2016Mesto Liptovský Hrádok00315494222,04
29.03.201610.03.201604.03.2016201615 27/2016vyhotovenie GP oddelenie p.č. 1314/10Ján Duriš - GEOPLÁN, Liptovský Hrádok34842471130,00
29.03.201610.03.201629.02.20162016020260mimoriadny vývoz plastov VPS Liptovský Mikuláš0018363656,58
29.03.201607.03.201603.03.20162782786262pevná linka a internetslovak Telekom, a.s., Bratislava3576346936,77
09.03.201607.03.201601.03.20161160433 23/2016zmluva - aktualizácia programov a dodatkov 2016TOPSET Solutions s.r.o., Stupava46919805751,10
09.03.201607.03.201601.03.20161161231 24/2016zmluva - aktualizácia dát katastra TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava4691980536,00
09.03.201607.03.201603.03.20162782786262 25/2016pevná linka, internet Slovak telekom, a.s., Bratislava3576346936,77
09.03.201604.03.201601.03.20162161105979 22/2016MR autorská odmena za licenciu hudob. dielSOZA, Rastislavova 3, Bratislava0017845420,40
09.03.201604.03.201601.03.2016160413 21/2016stojan interiérový a vlajky SIGNO, s.r.o., Tatranská cesta 68, Ružomberok43930824109,58
09.03.201604.03.201629.02.2016611080 20/2016príspevok na dopravné služby 2/2016ARRIVA Liorbus a.s., Ružomberok3640343173,81
09.03.201607.03.201622.02.2016160100015 19/2016členské 2016 MAS Horný Liptov, Liptovský Hrádok4206350782,00
09.03.201622.02.201615.02.20167601434935 18/2016mobilné hovorySlovak telekom a.s., Bratislava3576346929,21
09.03.201619.02.201618.02.20160116022184 17/2016jedálne kupóny 3-9/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava31396674924,97
17.02.201616.02.201616.02.2016440/2016 16/2016poplatok potvrdeniePrima banka Slovensko a.s., Lipt. Hrádok315759516,00
17.02.201615.02.201611.02.20162016/62 15/2016odvoz tko 1/2016Mesto Lipt. Hrádok00315494544,68
17.02.201615.02.201631.01.20166160285 14/2016CD aktual.progr. 2015TOPSET Solutions s.r.o., Stupava4691980512,60
09.02.201608.02.201602.02.20168781866338 13/2016pevná linka a internetSlovak Telekom a.s., Bratislava3576346930,92
09.02.201605.02.201631.01.2016611022 12/2015príspevok autobusový spojARRIVA Liorbus a.s., Ružomberok3640343173,81
09.02.201603.02.201601.02.201620160002 11/2016oprava vodovodu, výmena bojlerov + materiálZdenko Jurečka, Kláštorná 501/1, Liptovský Mikuláš36993379480,00
09.02.201603.02.201625.01.20162016018 10/2016oprava VO a MRRoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, Lipt. Hrádok 40450376144,00
03.02.201625.01.201615.01.20167600471902
9/2016
mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bratislava3576346933,38
03.02.201619.01.201615.01.2016 20160041
8/2016
školenie BZOP a POGAJOS, s.r.o., Lipt. Mikuláš3637698172,60
03.02.201619.01.201615.01.201620160042
7/2016
školenie BZOP a PO GAJOS, s.r.o., L. Mikuláš3637698114,52
03.02.201619.01.201613.01.201613600449256 6/2016elektr.energia 2016 vodojemSSE a.s., Žilina36403008264,00
03.02.201619.01.201613.01.2016131600449255 5/2016elektr.energia 2016 verejné svetloSSE a.s., Žilina364030081892,00
03.02.201619.01.201613.01.2016131600449254 4/2016elektr.energia 2016 dom smútkuSSE a.s., Žilina3640300899,00
03.02.201619.01.201613.01.2016131800280531 3/2016elektr.energia 2016 súp.č.3SSE a.s., Źilina364030082585,00
03.02.201619.01.201613.01.2016 131400533949 2/2016elektr.energia 2016 súp.č. 74SSE a.s. Žilina36403008330,00
03.02.201619.01.201613.01.20169160549187 1/2016vyúčt.el.energie 2015 dom smútkuSSE a.s., Žilina364030082,12
03.02.201619.01.201613.01.20169160549822 1/2016vyúčt.el.energie 2015 súp.č. 74SSE a.s., Źilina3640300831,81
03.02.201619.01.201613.01.20169160549322 1/2016vyúčt.el.energie 2015 súp.č. 3SSE a.s., Źilina3640300846,25
03.02.201619.01.201613.01.20169160549189 1/2016vyúčt.el.energie 2015 verej.svetloSSE a.s., Žilina36403008-789,25
03.02.201619.01.201613.01.20169160549191 1/2016vyúčt.el.energie 2015 vodojemSSE a.s., Žilina36403008440,57