• 27/07/2019
  • 9:00
  • Evanjelický kostol v Nižnej Boci

Obec Nižná Boca v spolupráci s tímom dobrovoľníkov vás pozýva na organový koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019.

Predbežný program:

  • vystúpenie umelcov v evanjelickom kostole

Na túto akciu srdečne pozývame všetkých občanov, chatárov a návštevníkov Nižnej Boce.

Uvítame každý dobrý nápad a pripomienky.
V prípade, že chcete túto akciu podporiť finančne alebo organizačne, volajte na tel. č. 0910 957 372 alebo píšte na starosta@niznaboca.sk.