• 05/11/2016
  • 14:00
  • Evanjelický kostol Nižná Boca

Pri príležitosti Októbra mesiaca úcty k starším Vás pozývame na kultúrne vystúpenie mužského speváckeho zboru Svätojánsky prameň a Ženského spevokolu z Liptovského Jána. Vystúpenie sa bude konať v sobotu 5. 11. 2016 o 14.00 hod. v Evanjelickom kostole v Nižnej Boci. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

vystupenie-oktober-2016-seniori2