• 28/12/2019
  • 9:00
  • Nižná Boca

Obec Nižná Boca v spolupráci s tímom dobrovoľníkov vás pozýva na pravidelnú Koncoročnú zabíjačku. Akcia sa uskutoční v sobotu 28. decembra 2019.

Predbežný program:

  • pochúťky z prasiatka od majstra mäsiara

Na túto akciu srdečne pozývame všetkých občanov, chatárov a návštevníkov Nižnej Boce.

Uvítame každý dobrý nápad a pripomienky.
V prípade, že chcete túto akciu podporiť finančne alebo organizačne, volajte na tel. č. 0910 957 372 alebo píšte na starosta@niznaboca.sk.