Týmto by sme vás chceli informovať, že na stránke Rozpočet obce bol zverejnený návrh záverečného účtu obce Nižná Boca za rok 2016.