Obecná knižnica sa nachádza v sídle Obecného úradu Nižná Boca. V roku 2017 je prístupná každý druhý štvrtok počas otváracích hodín.

Otváracie hodiny: 16:00 – 18:00

Výpožičné dni v roku 2017:

 • 19. januára
 • 2. a 16. februára
 • 2., 16. a 30. marca
 • 20. apríla
 • 4. a 18. mája
 • 1., 15. a 29. júna
 • 21. júla
 • 10. a 31. augusta
 • 14. a 28. septembra
 • 12. a 26. októbra
 • 9. a 23. novembra
 • 7. a 21. decembra

Zverejnené: 15/01/2015
Aktualizované: 17/01/2017