Dátum zverejneniaDátum prijatiaDátum faktúryČislo fa Evid.č. DFDokumentZmluvný partnerIČOČiastka EUR
27.03.201720.03.201717.03.20171/017 29/2017pluhovanie miestnej komunikácieObec Malužiná, Malužiná 53, 0323400315621519,00
27.03.201717.03.201713.03.20175/17 28/2017geometrický plán - p.č. 2045/1/2, 2046/2, 2047/2,/6/10, 3190/27-30Ing. Ján Benikovský, V Luhoch 5, 031 01 Lipt. Mikuláš40003337887,00
27.03.201717.03.201715.03.20173413983151 27/2017mobilné hovorySlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346927,98
27.03.201717.03.201714.03.2017612035493 26/2017nájom pozemkov pod cykloznačky za r. 2017Lesy SR, š.p., OZ Lipt. Hrádok,
J.Martinku 110/6, 033 11 Lipt. Hrádok
3603835139,00
27.03.201717.03.201713.03.20172017139 25/2017odvoz tko za 2/2017Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Lipt. Hrádok00315494409,93
16.03.201710.03.201706.03.201717238000004 24/2017kábyl CYKY 1 000 bm - miestny rozhlasAnmima, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina443595941 063,68
16.03.201708.03.201708.03.201720171227 23/2017tlakové reproduktory 15 ks - MRDT Business Group s.r.o., Bodrocká 6, Bratislava 821 0747177781683,10
16.03.201702.03.201708.03.20174794027041 22/2017pevná linka a internetSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346939,28
16.03.201708.03.201706.03.20172017008 21/2017oprava VO - ističDarbell s.r.o., Demänová 230, 031 01 Lipt. Mikuláš4452305050,00
16.03.201706.03.201701.03.20172017035 20/2017oprava VORoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok40450376112,00
16.03.201706.03.201728.02.2017720074 19/2017príspevok na autobusový spoj za 2/2017ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok 034 013640343173,81
16.03.201706.03.201701.03.20172171106606 18/2017autorská odmena za licenciu použitie hudobných diel MRSOZA pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 20017845420,40
16.03.201727.02.201724.02.20172017022 17/2017vypracovanie právneho stanoviska - zámena pozemkov 2014JUDr. Roman Škerlík - advokát
Advokátska kancelária
Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
42109264100,00
24.02.201722.02.201714.02.2017170100014 16/2017členský príspevok - rok 2017MAS Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok 14206350781,00
24.02.201720.02.201715.02.20173413006679 15/2017mobilné hovorySlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346923,99
24.02.201716.02.201703.02.20172017/35 14/2017odvoz tko január 2017Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok00315494335,60
15.02.201713.02.201701.02.2017130001442142 13/2017elektrická energia 2017 vodojem - zálohová platbaSSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Źilina3640300824,00/mesiac
15.02.201713.02.201701.02.2017130001440541 12/2017elektrická energia 2017 obecný dom č.74 - zálohová platbaSSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Źilina3640300830,00/mesiac
15.02.201713.02.201701.02.2017130001440536 11/2017elektrická energia 2017 Obecný úrad č. 3 - zálohová platbaSSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Źilina36403008235,00/mesiac
15.02.201713.02.201701.02.2017130001440518 10/2017elektrická energia 2017 dom smútku zálohová platbaSSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Źilina364030089,00/mesiac
15.02.201713.02.201701.02.2017130001440527 9/2017elektrická energia 2017 verejné osvetlenie zálohová platbaSSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Źilina36403008172,00/mesiac
15.02.201713.02.201707.02.20172017025 8/2017oprava VORoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Lipt. Hrádok4045037662,00
15.02.201709.02.201707.02.20170117018086 7/2017jedálne kupóny 200 ksLE CHEQUE DWJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava31396674772,00
15.02.201706.02.201702.02.20173793060419 6/2017pevná linka, internetSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava3576346939,43
15.02.201706.02.201731.01.2017720022 5/2017príspevok autobus.spojARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok3640343173,81
15.02.201701.02.201727.01.20172017012 4/2017oprava VORoman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Lipt. Hrádok4045037676,00
15.02.201701.02.201724.01.20172017064 3/2017služby bezp.technika - pracovná zdr.služba 2017Ing. Pavol Jurák, Znievksa 32, 851 06 Bratislava4790826239,00
15.02.201723.01.201720.01.201617VF00005 2/2017registračné známky pre psov 50 ksVEL SYSTEM, s.r.o. Černochov vrch 1254, 916 01 Stará Turá3634148793,20
15.02.201723.01.201716.01.201720170017 1/20171100 l kontajner plastový čiernyFEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra17682258984,00

Archív faktúr

Zverejnené: 06/03/2014
Aktualizované: 17/01/2017