• 02/12/2017
  • 10:00
  • Nižná Boca

Obec Nižná Boca v spolupráci s tímom dobrovoľníkov vás pozýva osláviť sviatok Sv. Mikuláša 2017:

  • balíčky pre deti
  • vianočný punč pre rodičov

Na akciu srdečne pozývame všetkých občanov, chatárov a návštevníkov Nižnej Boce. Radi uvítame akýkoľvek dobrý nápad a pripomienky.

V prípade, že chcete túto akciu podporiť finančne alebo organizačne, kontaktujte prosím Obecný úrad telefonicky alebo e-mailom.