• 01/10/2017
  • 10:00

Obec Nižná Boca v spolupráci s tímom dobrovoľníkov vás pozýva zúčastniť sa vojenskej akcie KOSATEC:

  • rekonštrukcia bojov z 2. svetovej vojny

Presný dátum konania bude stanovený dodatočne.

Na akciu srdečne pozývame všetkých občanov, chatárov a návštevníkov Nižnej Boce. Radi uvítame akýkoľvek dobrý nápad a pripomienky.

V prípade, že chcete túto akciu podporiť finančne alebo organizačne, kontaktujte prosím Obecný úrad telefonicky alebo e-mailom.